Včasné rozpoznání symptomů a příčin Vám může pomoci ochránit Vaše klouby

dolori_ragazza_che_salta

Bolest kloubů

Bolest v jednom nebo více kloubech, jako např. v koleni, rameni, lokti, zápěstí, ruce, kyčli, kotníku či noze.

Může se snadno objevit, pokud jsou vazy nebo kloubní pouzdro vystaveny nadměrnému mechanickému namáhání. V tomto případě může dojít ke změnám ve struktuře kloubní chrupavky, čímž se sníží její schopnost odolávat mechanickému zatížení a smykovému tření. Bolest v koleni po přílišném namáhání nebo po sportu může být způsobena traumatickým zraněním menisku nebo nestabilitou kolenního kloubu.

 

Bolest kloubů, společně s dalšími faktory jako je rodinná anamnéza, nezdravý životní styl a vyšší věk, může být příznakem vzniku osteoartrózy. Toto chronické degenerativní a život omezující onemocnění má zásadní dopad na kvalitu života pacienta, jakož i na systém zdravotního pojištění.

Osteoartróza (OA)

Toto onemocnění je charakterizováno regresivními změnami hyalinní chrupavky kloubu, jemuž předchází snížení obsahu vody a degradace mezibuněčné hmoty chrupavky. Snížení tvorby kyseliny hyaluronové a její molekulové hmotnosti vede ke změnám reologických vlastností synoviální tekutiny.

Tyto procesy vytvářejí drobná traumata na chrupavce a mohou vést až k její úplné ztrátě. Zvyšuje se tření na konci obou kloubních ploch, a postupně dochází ke změnám až na subchondrální kosti.

Projevy osteoartrózy se v dnešní době řadí na vrchol seznamu bolestivých syndromů, které mají, kromě jiného, i velký sociální dopad.

Vzhledem k nedávnému vývoji v oblasti prevence a léčby osteoartrózy, se tento stav již nepovažuje za nevyhnutelný důsledek stárnutí, ale spíše za onemocnění, kterému lze předcházet a zlepšovat zdravotní stav za pomoci změny životního stylu, sledování rizikových faktorů, včasné diagnózy a přijetím vhodné léčby.

Rizikové faktory osteoartrózy

Je známo, že riziko rozvoje osteoartrózy se zvyšuje s věkem, ačkoliv byly pozorovány významné rozdíly mezi stupněm osteoartrózy u pacientů stejného věku. Faktory ovlivňující osteoartrózu jsou vázány na genetické faktory (neměnné) nebo na životní styl (proměnné).

nonno_bambino_monopattino
Vyšší věk

Stárnutí je spojeno se ztrátou elasticity a schopnosti chrupavky odolávat mechanickému zatížení, čímž se výrazně zvyšuje riziko jejího poškození.

slider_dolor_2
Pohlaví

U žen je vyšší pravděpodobnost vzniku osteoartrózy, zejména v koleni a v malých kloubech rukou.

slider_dolor_3
Anamnéza

Rostoucí význam se přikládá také genetickým faktorům a rodinné anamnéze, především v ženské rodové linii.

slider_dolor_4
Fyzikální faktory

Nadměrné zatěžování kloubů může nastat například v důsledku vzniku kostních deformací, pracovních a sportovních aktivit, traumatických zranění nebo mikrotraumat.

slider_dolor_5
Nadváha

Nadváha způsobuje nadměrné zatěžování kloubů a je významným ovlivnitelným faktorem vzniku osteoartrózy.

Možné symptomy

Z klinického hlediska může mít osteoartróza mnoho podob a je provázena různými příznaky a symptomy.

Bolest je hlavním symptomem, se kterým pacienti trpící osteoartrózou bojují a obecně je také hlavním důvodem k vyhledání lékařské pomoci. Zpočátku je bolest vnímána jako tupá a projevuje se především po dlouhodobé fyzické námaze.

Nicméně s postupem choroby mohou klouby bolet i v klidu a v noci. Tato bolest souvisí se zánětem synoviální membrány a může nebo nemusí být spojena se svalovými stahy.

Ranní ztuhlost kloubu nebo ztuhlost po období nečinnosti je většinou krátkodobá. Běžně trvá zhruba 10-15 minut a téměř nikdy nepřesahuje půl hodiny.

Funkční omezení je postupné a někdy se projevuje pouze v pokročilém stadiu nemoci. Není to jen důsledek zúžení kloubního prostoru, ale může být také příčinou reflexních svalových stahů.

Deformace kloubních pouzder jsou nejviditelnějším znakem osteoartrózy. Deformace jsou pozorovatelné pouze na rukou a obvykle nejsou bolestivé. V jiných kloubech jsou velice vzácné a nemusí nutně souviset se vznikem osteofytů. V případě výpotku v kloubu se mohou objevit měkké otoky. Citlivost na dotek je obecně spojena se změnami struktur obklopující kloub.

Krepitus, neboli praskající zvuk, je běžným příznakem osteoartrózy při pohmatu během aktivního nebo pasivního pohybu. Je způsoben nepravidelnými a často minimálně lubrikovanými kloubními povrchy, které leží těsně u sebe kvůli zúžení kloubního prostoru. Tímto způsobem může docházet k dalšímu opotřebení kloubu.

Různé typy bolesti při osteoartróze

Rozlišujeme dva typy bolesti kloubů: způsobené mechanickými podněty (např. zraněním) a způsobené biochemickými změnami v kloubu (např. zánětem).
V obou případech dochází postupně ke zhoršení funkce kloubu, k poškození okolních svalů a šlach a následekem toho ke specifickým potížím.

Bolest kloubů, společně s dalšími faktory, může být příznakem osteoartrózy. Odborné revmatologické společnosti klasifikovaly dvě formy onemocnění: primární a sekundární osteoartróza, a to v závislosti na tom, zda je či není identifikovatelná hlavní příčina.
Nejčastěji postiženými oblastmi jsou: bederní páteř (33 %), krční páteř (30 %), koleno (27 %) a kyčel (25 %).

Bolest kloubů

Příčinou jsou fyzikální změny

Kloubní pouzdro nebo okolní vazy jsou vystaveny nadměrnému tahu, např. při zvrtnutí nebo intraartikulárních zlomeninách. Bolest se zhoršuje se zvyšováním nitrokloubního tlaku (např. v důsledku krvácení do kloubu či přítomnosti výpotku) nebo v důsledku poklesu barometrického tlaku.

Příčinou jsou biochemické změny

K bolesti dochází, pokud jsou nervová zakončení aktivována změnami v chemickém složení synoviální tekutiny v kloubním pouzdře. Látky s tímto účinkem pocházejí z buněk tkání, které jsou ischemické, poraněné nebo akutně či chronicky zanícené.

Osteoartróza (OA)

Podle příčiny vzniku rozlišujeme primární a sekundární osteoartrózu.
Předpokládá se, že příčina vzniku onemocnění u primární osteoartrózy má genetický základ.
Naopak u sekundární osteoartrózy se příznaky mohou objevit následkem úrazu, po prodělání různých metabolických onemocnění, při některých profesních činnostech či jiných onemocněních kostí. Onemocnění se může projevit v každém věku.

Primární osteoartróza (idiopatická)

Lokalizovaná osteoartróza
DIP klouby (Heberdenovy uzly)
PIP klouby (Bouchardovy uzly)
Rhizartróza
Generalizovaná osteoartróza
Erozivní osteoartróza ruky
Ostatní

Sekundární osteoartróza (různé příčiny)

Traumatická zranění
Vývojové anomálie
Biomechanické změny
Změny kostní struktury
Metabolické a endokrinní poruchy (vrozené, získané)
Dědičné choroby pojivové tkáně
Hematologická onemocnění
Artritida
Septická artritida

Nástup nemoci a prevence bolesti

Přestože bylo dosaženo významného pokroku v porozumění patogenetickým mechanismům u osteoartrózy (OA), dosud neexistuje jednoznačná léčba této choroby.

Osteoartróza je důsledkem kombinací několika rizikových faktorů, které vedou k poškození chrupavky. Klíčovým prvkem prevence je zhodnocení rizikových faktorů, především genetických, u nichž bylo prokázáno, že zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění.
S přibývajícím věkem jsme stále více vystaveni rizikovým faktorům, což vede k nárůstu výskytu onemocnění kloubů.

Prevence osteoartrózy a bolesti kloubů probíhá na dvou úrovních.

Cílem primární prevence je zabránit vzniku nemoci. Proto:

Udržujte svou tělesnou hmotnost pod kontrolou: nadváha a obezita jsou dobře známými rizikovými faktory, zejména u kolenních kloubů. Zdravá strava pomáhá udržovat ideální tělesnou hmotnost a podporuje správné vstřebávání živin.

Zlepšete držení těla a vyvarujte se nadměrnému přetěžování kloubů. Úrazy, které jste utrpěli v minulosti, mohou mít za následek nástup osteoartrózy v pozdějším věku.

Zapojte do svého života vhodnou fyzickou aktivitu, která posiluje svaly podporující správnou funkci kloubů, aniž by docházelo k jejich nadměrnému zatěžování.

Vyhněte se všem činnostem, které mají špatný vliv na klouby, nebo všem sportovním aktivitám, které jsou spojeny s nevhodnými pohyby. Opakované mechanické namáhání může vést ke změnám ve struktuře chrupavky a změnám metabolismu uvnitř kloubu.

Cílem sekundární prevence je zabránit progresi onemocnění. Pro tento účel mohou být užitečné nutriční a potravinové doplňky.

Velký význam má také klidový režim postižených kloubů. V případě nosných kloubů, jako jsou kyčle nebo koleno, dochází k uvolnění kloubního tlaku a ostatních škodlivých mechanických faktorů.

Kromě toho je také důležitý správný výběr cviků , a to jak pro samotnou léčbu kloubů, tak pro zabránění dalších možných poranění.

Informace o cookie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Tento web je určen pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Pokud jste odborný pracovník ve zdravotnictví, pro vstup na tyto stránky prosím klikněte na ANO. Pokud nejste, klikněte na NE pro odchod z těchto stránek.