spunta

1. Je Hymovis® lék nebo zdravotnický prostředek?

Odpověď: Hymovis® je zdravotnický prostředek třídy III.

spunta

2. Jak může být produkt na bázi kyseliny hyaluronové o nízké molekulové hmotnosti vysoce viskózní?

Odpověď: Velmi malá unikátní chemická modifikace kyseliny hyaluronové obsažená v přípravku Hymovis® způsobuje, že polysacharid je částečně hydrofobní a jeho specifické molekulární uspořádání ve vodném roztoku vytváří vysoce viskózní hydrogel.

spunta

3. Je injekční aplikace vysoce viskózního hydrogelového přípravku obtížná?

Odpověď: Ne, viskoelasticita Hymovis® je srovnatelná s viskozitou jiných komerčně dostupných produktů, které lze snadno aplikovat. Navíc díky svým reologickým vlastnostem je Hymovis® během aplikace méně viskózní.

spunta

4. Co je MObilní REtikulum?

Odpověď: Mobilní Retikulum je název zvláštního uspořádání molekul přípravku Hymovis® ve vodném roztoku. Jedná se o druh molekulární sítě stabilizované vratnými hydrofilními a hydrofobními vazbami, které mohou být porušeny působením mechanického namáhání a poté opět obnoveny.

spunta

5. Co znamená „obnovení původní struktury“?

Odpověď: „Schopnost návratu do původní struktury“ je schopnost reverzibilní sítě Hymovis® obnovit narušené trojrozměrné uspořádání. Z reologického hlediska tato vlastnost umožňuje hydrogelu Hymovis® zcela a rychle obnovit svou původní viskoelasticitu, a to i po opakovaném mechanickém namáhání.

spunta

6. Jaká je důležitost lineární struktury?

Odpověď: Lineární struktura přípravku Hymovis® je velmi podobná nemodifikované kyselině hyaluronové, což znamená, že není zachycena imunitním systémem. Jak je uvedeno ve vědecké literatuře, nepříznivé nežádoucí účinky jsou spojovány právě se zesíťovanými deriváty kyseliny hyaluronové, buď v důsledku tvorby imunokomplexů nebo aktivací imunitního systému.

spunta

7. Jaký je přínos Hymovis® oproti zesíťované kyselině hyaluronové?

Odpověď: Výhodou produktu založeného na lineární kyselině hyaluronové se srovnatelnými (ne-li lepšími) mechanickými vlastnostmi oproti výrobkům na bázi zesítěné kyseliny hyaluronové je jeho vyšší biologická kompatibilita. Jak vědecké, tak klinické důkazy přisoudily zesítěné kyselině hyaluronové nižší bezpečnostní profil vzhledem k nemodifikované kyselině hyaluronové.

spunta

8. Co znamená technologie MO.RE.® (MObile REticulum)?

Odpověď: Mobile Retikulum je dynamická síť stabilizovaná vratnými hydrofóbnímei vazbami, které propůjčují přípravku Hymovis® vysokou viskoelasticitu a stabilitu. Hymovis nahrazuje synoviání tekutinu jejíž produkce a kvalita je při osteoartróze snížena. Působí jako lubrikant, tlumí nárazy v kolením kloubu, tlumí bolest a zánětlivé procesy.

spunta

9. Lze Hymovis® podávat během zánětu?

Odpověď: Testy ukázaly, že HYADD®4 (hexadecylamid kyseliny hyaluronové) je odolný vůči hyaluronidáze, všudypřítomnému enzymu, který se nachází v těle a je prozánětlivým markerem.
VŽDY se doporučuje aplikace do kloubů bez známek zánětu, protože zánět nejen aktivuje hyaluronidázu, ale také jiné enzymatické aktivity různého druhu, které by mohly výrazně ovlivnit účinnost produktu v kloubu.

spunta

10. Jak se Hymovis® metabolizuje?

Odpověď: Toto není úplně známo, ale lze předpokládat, že nejprve dochází k rozpadu lineárních řetězeců kyseliny hyaluronové.
Fragmenty s nízkou molekulovou hmotností se dostávají přes intersticiální póry v synoviální membráně do jater krevním a lymfatickým oběhem. V játrech enzymy známé jako amidázy narušují amidovou vazbu a odstraňují hexadecylový zbytek a poté dochází k odbourávání oligosacharidových zbytků.

spunta

11. S jakým zesíťovaným viskosuplementem lze Hymovis® porovnat?

Odpověď: Technologie MO.RE.® poskytuje přípravku Hymovis® stejné nebo lepší biomechanické vlastnosti ve srovnání se zesíťovanými deriváty, a to při zachování biologické kompatibility přírodního polymeru. Hymovis® lze považovat za novou generaci viskoelastických doplňků, charakterizovaných především inovativním reologickým profilem a navíc schopností působit na zánětlivé parametry, které charakterizují osteoartritidu (OLIVIERO a kol. 2013).

Informace o cookie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Tento web je určen pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Pokud jste odborný pracovník ve zdravotnictví, pro vstup na tyto stránky prosím klikněte na ANO. Pokud nejste, klikněte na NE pro odchod z těchto stránek.